Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Rejestry, ewidencje i archiwa

Przedszkole prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z wymogami ustawowymi.

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych, jest dostępny, w wersji papierowej w Sekretariacie Przedszkola od godziny 9:00 do 15:00  

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl