Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Oświadczenia

Oświadczenie majątkowe składa tylko dyrektor przedszkola.

Jest ono dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy http://um.warszawa.pl

oraz na stronie bip Warszawa
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/oswiadczenia_majatkowe/wyszukiwarka_oswiadczen.htm 

 

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl