Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:  

  • telefonicznie lub faksem nr. telefonu: 852 11 94

  • listownie: ul. Langiewicza 1/3, 02-071 Warszawa

  • internet –poczta: radosneprzedszkole114@op.pl

  • osobiście, w godzinach pracy sekretariatu: codziennie od 9-do 15 są przyjmowani interesanci

  • dodatkowo sprawy wychowawcze-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup.

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl