Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Instrukcja korzystania z serwisu

Menu

Kluczowym elementem strony jest menu znajdujące się z lewej strony.
Aby przejść do danego artykułu wystraczy na niego kliknąć. Artykuł załaduje się z prawej strony artykułu, a kliknięty link zostanie podkreślony.

 Wyszukiwarka

Tutaj znajduje się formularz wyszukiwania artykułów.
Wyszukiwarka składa się z:

 • Pola w które należy wpisać poszukiwany tekst
 • Przycisku "Szukaj"


Aby znaleźć artykuł zawierający jakiś tekst w nazwie lub treści, wystarczy wpisać poszukiwany tekst i kliknąć przycisk "Szukaj".
Jeśli żądana fraza zostanie znaleziona w zasobach, to pod formularzem wyszukiwania pokaże się tabela zawierająca:

 • Liczbę porządkową
 • Nazwę artykułu, która jest linkiem do danego artykułu
 • Datę udostępnienia artykułu
 • Datę ostatniej aktualizacji artykułu


Pod tabelą znajduje się ilość stron z wynikami.

Jeśli poszukiwany tekst nie zostanie znaleziony, zostanie wyświetlony tekst "Nie znalazłem wyników pasujących do frazy `POSZUKIWANY TEKST`".

 Kontakt

W tym dziale znajduje się formularz kontaktowy, dzieki któremu można wysłać wiadomość do administratora serwisu.
Formularz składa się z:

 • Pola w których należy wpisać swoje imie i nazwisko
 • Pola w którym należy wpisać treść wiadomości
 • Przycisku "Wyślij"

 Redakcja

W tym dziale znajduje się lista  osób redagujących serwis

 Rejestr zmian

W tym dziale znajduje się wyszukiwarka zmian w artykułach.
Wyszukiwarka składa się z:

 • Pola "Od" - data początkowa
 • Pola "Do" - data końcowa
 • Przycisku "Szukaj


Aby znaleźć artykuły zmienione w danym odstępie czasu, wystarczy wpisać datę początkową oraz końcową i kliknąć przycisk "Szukaj".
Wyniki wyszukiwania pokażą się pod formularzem wyszukiwania w tabeli zawierającej:

 • Liczbę porządkową
 • Daty ostatniej aktualizacji artykułu
 • Imię i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji artykułu
 • Akcji (Dodanie lub Edycja) wykonanej na artykule
 • Nazwy artykułu, która jest linkiem do danego artykułu


Pod tabelą znajduje się ilość stron z wynikami.

Jeśli poszukiwany tekst nie zostanie znaleziony, zostanie wyświetlony tekst "Nie znalazłem artykułów z wybranego przedziału czasu"

 Informacje o artykule


Na dole każdego artykułu znajdują się informacje o artykule. Informacje domyślnie są ukryte. Po kliknięciu tekstu "Pokaż informacje o artykule" pojawią się:

 • Dane osoby, która utworzyła artykuł
 • Dane osoby, która udostępniła artykuł
 • Dane osoby, która zmodyfikowała artykuł
 • Rejestr zmian danego artykułu
 • Ilość osób, która czytała dany artykuł


W rejestrze zmian znajdują się informacje:

 • Liczba porządkow
 • Data modyfikacji
 • Imie i nazwisko osoby, która zmodyfikowała stronę
 • "Zobacz" - Link do danej wersji artykułu

 Mapa strony

Tutaj znajduje się lista wszystkich artykułów w serwisie ułożonych w drzewo.

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl