Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola nr 114 w Warszawie

Tryb działania

Tryb działania Przedszkola określa:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Statut Przedszkola

Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Dzielnicy na każdy rok szkolny

Regulamin Przedszkola  uchwalony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

Pokaz informacje o atrykule

bip.gov.pl